NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM KINH DOANH MẶT HÀNG TƯƠI SỐNG NHƯ THẾ NÀO?

Tình huống pháp lý:  Chúng tôi là nhà đầu tư có quốc tịch Mỹ, hiện đang muốn thành lập một doanh nghiệp tại Việt Nam, để nhập khẩu mặt hàng thực phẩm tươi sống và thành lập cơ sở bán lẻ mặt hàng này tại VN. Vậy chúng tôi cần phải đáp ứng các điều kiện gì và thực hiện các thủ tục nào theo quy định pháp luật? Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn Quý Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật 36. Dựa trên những thông tin được cung cấp, sau khi đối chiếu các quy định pháp luật liên quan, Công ty Luật 36 xin đưa ra một số trao đổi như sau:

Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Hoạt động bán lẻ nằm trong quyền được phân phối và được hiểu là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng. (Khoản 3, Khoản 5, Khoản 7 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018).

Mặt hàng bạn muốn nhập và bán buôn tại Việt Nam là thực phẩm tươi sống không thuộc không nằm trong danh mục hàng hóa chưa được cam kết, do đó, bạn được quyền nhập khẩu và bán buôn mặt hàng này tại Việt Nam.

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa không bao gồm (dầu, mỡ bôi trơn, máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù) thì phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

I. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài:

1. Điều kiện:

Vì bạn là nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịch Mỹ (một trong các nước thành viên WTO và giữa Mỹ, Việt Nam đã ký kết nhiều Hiệp ước song phương) nên để được cấp Giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp của bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 15/01/2018 như sau:

  • Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
  • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
  • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

Nội dung của Giấy phép kinh doanh bao gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật; Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập; Hàng hóa phân phối; Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; Các nội dung khác.

Hiện nay pháp luật chưa quy định về thời hạn kinh doanh đối với trường hợp của bạn nên bạn có thể kinh doanh nhập khẩu, bán lẻ mặt hàng trên theo nhu cầu của mình.

2. Hồ sơ:

Để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

–   Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018).

–   Bản giải trình có nội dung:

+ Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng như đã nêu;

+ Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;

+ Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp doanh nghiệp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

+ Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

–   Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

–   Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

3. Trình tự thủ tục thực hiện:

Bạn có thể gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép là Sở Công Thương nơi bạn đăng ký trụ sở chính.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép sẽ kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện tương ứng. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Trường hợp đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp phép cấp Giấy phép kinh doanh nếu từ chối cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

II. Trình tư, thủ tục xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

1. Điều kiện cấp phép:

Mặt khác, vì bạn muốn lập cơ sở bán lẻ để bán mặt hàng thực phẩm tươi sống nên bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Đối với cơ sở bán lẻ thứ nhất:

+ Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

+ Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Trong trường hợp bạn muốn lập nhiều hơn một cơ sở bản lẻ thì từ cơ sở bán lẻ thứ hai trở về sau, doanh nghiệp của bạn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật thì mới được cấp phép, bao gồm các điều kiện như cơ sở bán lẻ thứ nhất và/hoặc các tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế. Cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất chỉ phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế khi không thuộc trường hợp diện tích nhỏ hơn 500m2, nằm trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.

Nội dung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bao gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; Tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ; Loại hình cơ sở bán lẻ; Quy mô cơ sở bán lẻ; Các nội dung khác; Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Thời hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tương ứng với thời hạn còn lại trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tương ứng với thời hạn được ghi trong tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

2. Hồ sơ:

Để thực hiện thủ tục xin Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, bạn cần phải chuẩn bị hai bộ hồ sơ, mỗi bộ bao gồm những tài liệu sau:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018);
  • Bản giải trình về nội dung như sau:

+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện về việc địa điểm cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;

+ Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;

+ Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.

Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.
  • Bản giải trình các tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế, bao gồm: Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý; Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý; Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực thị trường địa lý, cụ thể (Tạo việc làm cho lao động trong nước; Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý; Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường địa lý; Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.) trong trường hợp phải thự chiện kiểm tra nhu cầu kinh tế.

3. Thủ tục:

Sau khi chuẩn bị 02 bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, bạn gửi hồ sơ đến Cơ quan cấp phép là Sở Công Thương nơi bạn đặt cơ sở bán lẻ.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp phép sẽ kiểm tra yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và chưa hợp lệ.

Đối với trường hợp lập cơ sở bán lẻ thứ nhất hoặc lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở thứ nhất nhưng không phải kiểm tra nhu cầu kinh tế:

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện để cấp phép và ra văn bản trả lời nếu không đủ điều kiện, nêu rõ lý do. Nếu đủ điều kiện, Cơ quan cấp phép sẽ gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Công Thương.

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương sẽ có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Cơ quan cấp phép cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở thứ nhất và phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Trong vòng 5 ngày làm việc, Cơ quan cấp phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện và ra văn bản trả lời nếu không đáp ứng, nêu rõ lý do. Trường hợp đáp ứng, Cơ quan cấp phép sẽ đề xuất thành lập hồi đồng ENT (kiểm tra nhu cầu kinh tế). Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng ENT. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng ENT đánh giá các tiêu chí theo quy định pháp luật để Chủ tịch Hội đồng có văn bản kết luận đề xuất.

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kết luận đề xuất của Chủ tịch Hội đồng, Cơ quan cấp phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do nếu Chủ tịch Hội đồng đề xuất không cấp phép. Trường hợp đề xuất cấp phép, Cơ quan cấp phép gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Công Thương.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương sẽ ra văn bản chấp thuận hoặc từ chối và nêu rõ lý do.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Cơ quan cấp phép cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể thực hiện đồng thời hai thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ thứ nhất khi địa điểm của cơ sở bán lẻ thứ nhất trùng với tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính. Khi đó, hồ sơ sẽ bao gồm:

  • Toàn bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh như đã nêu;
  • Hồ sơ xin cấp Giấy phép lập cơ sở phán lẻ (gồm đơn đề nghị cấp phép và bản giải trình);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có).

Trên đây là Giải đáp của CÔNG TY LUẬT 36 cho câu hỏi: Người nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam kinh doanh mặt hàng tươi sống như thế nào? dựa trên các quy định của Pháp luật hiện hành. Trong trường hợp Quý khách cần làm rõ hơn các vướng mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, xin vui lòng liên hệ tới Đường dây nóng: 0936.92.36.36 để được Phục vụ & Giải đáp. Trân trọng cảm ơn !

………………………………..

Luật sư tại Thanh Hóa: CÔNG TY LUẬT 36

Trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà Hợp khối, số 164 Lý Nam Đế, P. Đông Hương, Tp. Thanh Hóa (Sau Cục thuế tỉnh Thanh Hóa)

Website: www.luatsuthanhhoa.vn 

Email: luatsuthanhhoa@gmail.com

Điện thoại: 0936.92.36.36

Fanpage: CÔNG TY LUẬT 36

https://www.facebook.com/luatsuthanhhoa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *