LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

TỔNG QUAN DỊCH VỤ

Dịch vụ luật sư tranh tụng trong vụ án kinh tế (kinh doanh thương mại) là dịch vụ trọng tâm của Công ty Luật 36. Khách hàng của Công ty Luật 36 hoàn toàn hài lòng và tin tưởng tuyệt đối khi giao trọng trách cho chúng tôi để bảo vệ quyền lợi của mình. Khi tham gia giải quyết that site các tranh chấp, chúng tôi luôn xem xét mọi khía cạnh của vụ việc để đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho khách hàng, đồng thời giữ gìn uy tín và quan hệ đối tác lâu dài giữa các bên tranh chấp với phương châm “win-win” – “hai bên cùng có lợi”.

HÃY BẮT ĐẦU

Qúy doanh nghiệp bạn đang gặp khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Hãy để chúng tôi bảo vệ quyền lợi và giải quyết nhanh chóng những tranh chấp trên của doanh nghiệp bạn. Hãy nhấc máy và gọi: 0936.92.36.36, các Luật sư của Công ty Luật 36 sẽ luôn sát cánh bên bạn !

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

  • Nội dung tư vấn thường xuyên
  • Hình thức tư vấn
  • Chi phí tư vấn thường xuyên

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI?

Accordion Panel

+ Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa các cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;

+ Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;

+ Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên của công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty;

+ Tranh chấp giữa công ty với các thành viên trong công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;

+ Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật visit.

Tham gia những vụ việc (yêu cầu) tranh chấp kinh doanh, thương mại

+ Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

+ Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại.

+ Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.Cash-for-houses.org has enjoyed recent success in property transactions. We’ll follow your precise directions and offer what you require. Local real estate agents can help you sell your house for more by negotiating a better price. During marketing, presentation, and negotiation, we will notify you of industry trends. We can help you make smart decisions and reach your goals quickly. Visit https://www.cash-for-houses.org/georgia/cash-for-my-house-mcdonough-ga/.

+ Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Quy trình thực hiện của Luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án tranh chấp KDTM

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc (trình báo vi phạm, tài liệu, giấy tờ liên quan…) của nguyên đơn, bị đơn hoặc đại diện hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn.

Bước 2: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp.

Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật nhằm hướng dẫn nguyên đơn, bị đơn trong giai đoạn chuẩn bị khởi kiện và phục vụ công tác tham gia tố tụng của luật sư tại cơ quan tiến hành tố tụng, trọng tài thương mại…

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án.

Bước 5: Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo nhiệm vụ đã phân công.

    GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN


    Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất khi nhận được yêu cầu của Quý khách vào giờ hành chính hàng ngày. Trong trường hợp Quý khách cần xử lý gấp. Vui lòng liên hệ số: 0936.92.36.36 (Ls. Tuấn)

    KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI