KHÔNG CÓ BẰNG LÁI XE MÀ TỰ Ý ĐI VÀ GÂY TAI NẠN CHẾT NGƯỜI THÌ BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Tình huống pháp lý:  Em trai của tôi vì muốn đi chơi với một nhóm bạn nên đã lấy xe của tôi đi chơi.  Tôi có được thông báo về việc này nhưng lúc đó vì bận một số việc nên tôi đã không ngăn cản việc người em lấy xe máy của tôi. Do em trai tôi không có bằng nên trong lúc điều khiển xe máy lái xe với tốc độ cao nên đã gây tai nạn giao thông và làm chết người. Tôi đang rất lo lắng về sự việc và không biết em trai sẽ bị xử lý như thế nào? Mong Quý công ty tư vấn.

Trả lời: Cảm ơn Quý Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật 36. Dựa trên những thông tin được cung cấp, sau khi đối chiếu các quy định pháp luật liên quan, Công ty Luật 36 xin đưa ra một số trao đổi như sau:

[1]. Hành vi người điều khiển xe máy không có bằng lái và gây tại nạn chêt người là hành vi vi phạm pháp luật giao thông.

Căn cứ vào quy định tại Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thì điều kiện của người lái xe khi tham gia giao thông như sau:

1. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định tại Điều 60 của Luật này và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái.

 1. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:
 2. a) Đăng ký xe;
 3. b) Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này;
 4. c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới;
 5. d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Như vậy, trong trường này việc em trai của Anh/Chị lấy xe máy đi với tốc độ cao và gây hậu quả chết người trong trường hợp không có bằng lái xe phù hợp thì hành vi đó đã vi phạm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Dó đó, em trai của Anh/Chị sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

[2] Hậu quả pháp lý đối với hành vi không có bằng lái xe mà tham gia giao thông và gây hậu quả chết người

2.1. Trách nhiệm hình sự:

Căn cứ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 2017 có quy định người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây chết người và không có giấy phép lái xe theo quy định thì:

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

 1. a) Làm chết người;
 2. b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 3. c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
 4. d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
 5. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:
 6. a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;
 7. b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;
 8. c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;
 9. d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Làm chết 02 người;

 1. e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
 2. g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.
 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
 4. a) Làm chết 03 người trở lên;
 5. b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
 6. c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
 7. Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.
 8. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”.

2.2. Trách nhiệm Dân sự

Căn cứ vào Điều 584  Bộ luật Dân sự 2015 thì:

“1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

 1. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 2. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.”

Như vậy căn cứ vào Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 thì nếu như em trai của Anh/Chị khi tham gia giao thông và  gây tai nạn làm chết người nhưng trong trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn là do lỗi của bên bị thiệt hại thì em trai của Quý Khách không phải chịu trách nhiệm sự. Nhưng nếu hành vi này lỗi là do em trai của Quý Khách thì phải bồi thường thiệt hại.

Như vậy  em trai của Quý Khách có thể bị xử lý theo các điều luật nêu trên. Đồng thời người giao xe cho em bạn mà biết rõ em bạn không có giấy phép lái xe gây ra tai nạn chết người thì sẽ phải chịu trách nhiệm quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 2017 như sau:

“Điều 264. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

 1. Người nào giao cho người mà biết rõ người đó không có giấy phép lái xe hoặc đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:
 2. a) Làm chết người;
 3. b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 4. c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
 5. d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
 6. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
 7. a) Làm chết 02 người;
 8. b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
 9. c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.
 10. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
 11. a) Làm chết 03 người trở lên;
 12. b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
 13. c) 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Trên đây là Giải đáp của CÔNG TY LUẬT 36 cho câu hỏi: Không có bằng lái xe mà tự ý đi và gây tai nạn chết người bị xử lý như thế nào? dựa trên các quy định của Pháp luật hiện hành. Trong trường hợp Quý khách cần làm rõ hơn các vướng mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, xin vui lòng liên hệ tới Đường dây nóng: 0936.92.36.36 để được Phục vụ & Giải đáp. Trân trọng cảm ơn !

………………………………..

Luật sư tại Thanh Hóa: CÔNG TY LUẬT 36

Trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà Hợp khối, số 164 Lý Nam Đế, P. Đông Hương, Tp. Thanh Hóa (Sau Cục thuế tỉnh Thanh Hóa)

Website: www.luatsuthanhhoa.vn 

Email: luatsuthanhhoa@gmail.com

Điện thoại: 0936.92.36.36

Fanpage: CÔNG TY LUẬT 36

https://www.facebook.com/luatsuthanhhoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *