CÓ ĐƯỢC THAY ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP SAU KHI TÁCH DOANH NGHIỆP?

Tình huống pháp lý: Công ty chúng tôi đang hoạt động với loại hình công ty cổ phần. Sắp tới chúng tôi có dự định tách một phần cổ phần thành một doanh nghiệp độc lập. Tôi có một vài thắc mắc muốn hỏi như sau:

 1. Tôi có thể thay đổi loại hình của công ty được tách thành công ty TNHH một thành viên được hay không hay bắt buộc theo phải theo loại hình doanh nghiệp của công ty cũ?
 2. Để tiến hành tách doanh nghiệp, tôi cần chuẩn bị hồ sơ gì? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn Quý Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật 36. Dựa trên những thông tin được cung cấp, sau khi đối chiếu các quy định pháp luật liên quan, Công ty Luật 36 xin đưa ra một số trao đổi như sau:

[1]. Tách doanh nghiệp và việc thay đổi loại hình doanh nghiệp sau khi tách

Theo quy định tại tại Điều 193 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Theo quy định trên, công ty cổ phần và công ty TNHH mới có thể  làm thủ tục tách doanh nghiệp, tách doanh nghiệp theo Khoản 2 Điều 193 Luật doanh nghiệp 2014 bao gồm các phương thức sau:

– Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

– Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;

– Kết hợp cả hai trường hợp trên.

Sau khi hoàn thành các thủ tục tách doanh nghiệp, công ty bị tách  phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới. (Khoản 3 Điều 193 Luật doanh nghiệp 2014).

Vậy, các quy định pháp luật đã trích dẫn nêu trên, có thể hiểu rằng tách doanh nghiệp là việc một công ty TNHH hoặc công ty cổ phần có thể tách ra bằng cách chuyển một phần tài sản và nghĩa vụ của công ty mình để thành lập một hoặc một số công ty mới. Sau khi chuyển một phần tài sản, dựa theo số phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống, các chủ thể phải đăng ký doanh nghiệp các công ty mới sau khi được tách. Theo quy định trên, sau khi các doanh nghiệp mới được tách sẽ trở thành những doanh nghiệp mới, loại hình của các doanh nghiệp sau khi tách sẽ không phụ thuộc vào công ty cũ khi chưa được tách, các chủ sở hữu có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp tùy theo số lượng thành viên, vốn góp và cổ phần của doanh nghiệp sau khi bị tách.

[2]. Trình tự và thủ tục tách doanh nghiệp

Tại Khoản 4 Điều 193 Luật doanh nghiệp 2014 quy định thủ tục tách công ty TNHH và công ty cổ phần như sau:

– Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu như sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách;
 • Tên công ty được tách sẽ thành lập;
 •  Phương án sử dụng lao động;
 • Cách thức tách công ty;
 • Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty

được tách;

 • Thời hạn thực hiện tách công ty.

Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

– Sau đó, các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp bạn muốn chuyển đổi công ty được tách sang loại hình công ty TNHH một thành viên, bạn phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ được quy định tại Điều 23 và Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 78/2015-NĐ/CP, hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

 1. Điều lệ công ty.
 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

 1. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 2. a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
 3. b) Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 4. c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Ngoài giấy tờ quy định trên, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty được tách phải có Nghị quyết tách công ty, bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách.

Trên đây là Giải đáp của CÔNG TY LUẬT 36 cho câu hỏi: Có được thay đổi loại hình doanh nghiệp sau khi tách doanh nghiệp? dựa trên các quy định của Pháp luật hiện hành. Trong trường hợp Quý khách cần làm rõ hơn các vướng mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, xin vui lòng liên hệ tới Đường dây nóng: 0936.92.36.36 để được Phục vụ & Giải đáp. Trân trọng cảm ơn !

………………………………..

Luật sư tại Thanh Hóa: CÔNG TY LUẬT 36

Trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà Hợp khối, số 164 Lý Nam Đế, P. Đông Hương, Tp. Thanh Hóa (Sau Cục thuế tỉnh Thanh Hóa)

Website: www.luatsuthanhhoa.vn 

Email: luatsuthanhhoa@gmail.com

Điện thoại: 0936.92.36.36

Fanpage: CÔNG TY LUẬT 36

https://www.facebook.com/luatsuthanhhoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *