CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ GÂY THƯƠNG TÍCH,BỊ XỬ LÝ THẾ NÀO?

Chống người thi hành công vụ gây thương tích hiện nay không còn hiếm gặp, nhất là trong các vụ cưỡng chế đất đai hay quản lý trật tự an toàn giao thông… Vậy, hành vi chống người thi hành công vụ gây thương tích bị xử lý thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *