Huyện Triệu Sơn quan tâm công tác hòa giải ở cơ sở

Những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Triệu Sơn luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực với tỷ lệ hòa giải thành đạt  85%, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, gắn kết tình cảm cộng đồng.

Được tiếp xúc với những người làm công tác hòa giải ở cơ sở mới thấu hiểu những vất vả của công việc “vác tù và hàng tổng”. Ông Lê Đình Dương, Trưởng Ban hòa giải thôn Tường Thôn, xã Khuyến Nông, chia sẻ: Thôn có 300 hộ, với 1.000 nhân khẩu, người dân trong thôn chủ yếu làm nông nghiệp và buôn bán nhỏ nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn cơ bản ổn định. Thế nhưng, thỉnh thoảng có những mâu thuẫn nhỏ phát sinh giữa vợ chồng, hàng xóm có liên quan đến ranh giới đất đai, làm ruộng lấn bờ, bụi, tụ tập uống rượu, hát karaoke bằng loa công suất lớn…

Với sự vào cuộc của tổ hòa giải, nhiều vụ việc được giải quyết ổn thỏa, hợp tình, hợp lý. Vì vậy, muốn hòa giải thành công các vụ việc, các thành viên trong tổ thường xuyên tìm hiểu về pháp luật, nhất là những luật liên quan đến các sự việc thường gặp, như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai… để tuyên truyền, giải thích cho người dân. Bên cạnh đó, tổ cũng thường xuyên mời cán bộ tư pháp xã về thôn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trong các cuộc họp. Từ đó, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân nhằm hạn chế các tranh chấp dân sự ở địa phương.

Điển hình như gần đây nhất ở trong thôn, anh L.V.H đi làm về thường xuyên lê la ngồi uống bia, rượu về nhà đánh, chửi vợ là chị N.T.V. Sau nhiều lần bị chồng đánh chửi, chị đã báo cáo với tổ trưởng hòa giải thôn. Ngay sau khi nhận được phản ánh, tổ hòa giải thôn đã đến tìm hiểu sự việc và mời đại diện lãnh đạo xã, vợ chồng anh H., chị V. đến nhà văn hóa thôn để tiến hành hòa giải, chỉ ra những hành vi sai trái, vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình để anh H. nhận ra, ký vào biên bản hứa sửa chữa và không tái phạm.

Với phương châm “giải quyết dứt điểm từ cơ sở”, các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất, đến ranh giới đất đai, làm ruộng lấn bờ, lối đi, hôn nhân gia đình… đã được các tổ viên tổ hòa giải ở các thôn, khu phố phối hợp cùng cán bộ các xã, thị trấn phân tích hợp tình, hợp lý, khéo léo vận động nhân dân để giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, góp phần hạn chế đơn, thư khiếu nại vượt cấp. Năm 2019 và 4 tháng đầu năm 2020 các tổ hòa giải trên địa bàn huyện Triệu Sơn tiếp nhận 325 vụ việc, trong đó hòa giải thành 281 vụ, đạt 86,4%. Trong đó có một số xã có tỷ lệ hòa giải thành cao, tiêu biểu như: Xã Xuân Thọ đạt 100%; xã Thọ Thế đạt 98%…

Để đạt được kết quả trên, UBND huyện đã chỉ đạo hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện thường xuyên tập huấn nghiệp vụ cho các hòa giải viên, hướng dẫn, đôn đốc các tổ hòa giải ở các xã, thị trấn duy trì hoạt động; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải cũng như tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng. Đến nay, toàn huyện đã kiện toàn được 254 tổ hòa giải ở cơ sở với 1.524 thành viên, trung bình mỗi tổ có từ 5-7 hòa giải viên.

Năm 2019 và 4 tháng đầu năm 2020, Phòng Tư pháp huyện Triệu Sơn đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về: Dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, phòng chống tham nhũng, tố cáo, đất đai, xử lý vi phạm hành chính, dân chủ ở cơ sở, hòa giải ở cơ sở với 45 hội nghị cho 374.624 lượt người tham dự; biên soạn và cấp phát 10.000 tờ rơi, tờ gấp và đề cương tuyên truyền pháp luật gửi các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện biên tập, phát sóng 106 tin bài về tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống truyền thanh. Cùng với đó, các phòng, ban, ủy ban MTTQ, các tổ chức hội, đoàn thể, công an huyện đã tích cực tuyên truyền với nhiều hình thức, như: Tuyên truyền lồng ghép tại các buổi họp thôn, tại các trường học, trên loa truyền thanh của thôn, khu phố với thời lượng 4 lần/tuần; tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi…

Bà Lê Thị Phương, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Triệu Sơn, cho biết: Trong những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở là hoạt động mang tính tự nguyện, tự quản của người dân và là nét đẹp trong ứng xử ở cộng đồng. Sau 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện Triệu Sơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở đã được nâng lên, đặc biệt là sự chỉ đạo, hướng dẫn của tư pháp địa phương, sự phối hợp của các tổ chức chính trị – xã hội, nhất là MTTQ các cấp, sự nhiệt tình, sáng tạo của các hòa giải viên nên phần lớn các tổ hòa giải trong huyện đều hoạt động có hiệu quả. Một số địa phương đã quan tâm, bố trí nguồn kinh phí nhất định phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hòa giải ở cơ sở nên đã khích lệ, động viên các hòa giải viên thực hiện hòa giải, phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng…

Thời gian tới, để nâng cao công tác hòa giải ở cơ sở, huyện Triệu Sơn tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ hòa giải và hòa giải viên thông qua việc thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên. Làm tốt việc cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên cũng như đẩy mạnh công tác xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật tại xã, phường, thị trấn để có nguồn văn bản cho các hòa giải viên tham khảo. Kết hợp chặt chẽ công tác hòa giải ở cơ sở với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào xây dựng nông thôn mới và thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật ở các xã, thị trấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi