Đi tù về không chịu bồi thường thiệt hại cho người bị hại thì phải làm sao?

Câu hỏi: Thưa Luật sư, em có người anh trai bị một người thanh niên trong làng (anh A) chém vào bả vai vào năm 2012, và tỷ lệ thương tật là 5%. Sau đó đã tiến hành giải quyết và ra tòa. Sau khi tòa tuyên án thì bên bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho anh trai của em là 11.000.000 triệu ( mười một triệu đồng ). Và phạt 7 tháng tù giam, cho đến nay bị cáo đã ra tù. Nhưng không chịu bồi thường thiệt hại cho anh trai của em. Vậy gia đình em phải làm những thủ tục như thế nào để được bên bị cáo phải bồi thường cho anh trai của em. Kính mong luật sư tư vấn cho gia đình em. Em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Luật sư của Công ty Luật 36. Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi của bạn như sau:

Theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định Thời hiệu yêu cầu thi hành án như sau:

“1. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.”

Từ quy định trên đối chiếu với trường hợp của bạn: anh trai bạn bị anh A chém vào bả vai và anh A phải bồi thường cho anh bạn 11.000.000 đồng nhưng hiện nay sau khi đã ra tù mà người này mà chưa thực hiện bồi thường thì gia đình bạn có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án nếu còn thời hiệu. Vì thông tin bạn cung cấp không cụ thể, do đó bạn cần xác định gia đình bạn còn thời hiệu yêu cầu thi hành án hay không? Trường hợp trong bản án, quyết định của Tòa án ấn định thời hạn anh A thực hiện nghĩa vụ thì thời hạn 5 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn. Nếu không được ấn định trong bản án thì thời hạn 5 năm tính kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. 

Trường hợp anh trai bạn còn thời hiệu yêu cầu thì hành án thì theo Điều 7 Luật THADS 2008, sửa đổi bổ sung 2014 quy định:

“1. Người được thi hành án có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu thi hành án, đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định, áp dụng biện pháp bảo đảm, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định trong Luật này;…”

Và Điều 44 Luật thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014 quy định Xác minh điều kiện thi hành án:

“1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay.

Người phải thi hành án phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án với cơ quan thi hành án dân sự và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình.

2. Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 06 tháng một lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án; trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 01 năm một lần. Sau hai lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án…”

Như vậy, trường hợp gia đình bạn đã liên hệ với anh A mà anh A không bồi thường 11.000.000 đồng cho anh trai bạn thì anh trai bạn có thể nộp đơn đến Chi cục thi hành án dân sự nơi có bản án, quyết định Tòa án đã thụ lý vụ án của gia đình bạn để yêu cầu A thi hành án. Trường hợp anh A có đủ điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế thi hành án. 

Trường hợp anh A chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 06 tháng một lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án của anh A. Căn cứ kết quả xác minh điều kiện thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án nếu anh A thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 44a Luạt THADS 2008, sửa đổi bổ sung 2014 như: A không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho A,người mà A có trách nhiệm nuôi dưỡng và không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án; chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của A,..Sau hai lần xác minh mà anh A vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho anh trai bạn về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của anh A.

Trên đây là ý kiến trả lời cho câu hỏi của Bạn với các thông tin mà Bạn đã cung cấp dựa trên các quy định của Pháp luật hiện hành. Trong trường hợp Bạn cần làm rõ hơn các vướng mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, Bạn vui lòng liên hệ tới Đường dây nóng: 0936.92.36.36 để được Phục vụ & Giải đáp. Trân trọng cám ơn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi